Morph Electric Purple 70.8g


Үнэ 22,000
Өнгө
Мэдээлэл

Элсэн төрлийн тоглоом. Элсний барьцалдах чанар сайн учираас хүссэн бүтээлээ хийх боломжтой.

Нас +3