Morph Blue Surf


Үнэ 22,000
Өнгө
Хэмжээ 70.8g
Мэдээлэл

Элсэн төрлийн тоглоом. Элсний барьцалдах чанар сайн учираас хүссэн бүтээлээ хийх боломжтой.

Нас +3