MG_1094


Өнгө
Мэдээлэл

Монгол хатад нь ихэмсэг дүр төрхтэй, ухаан саруул, эрдэм чадал төгс, үйлэнд уран байсан бөгөөд хийц сайтай гоёл зүүсгэлийг ахуй амьдралдаа хэрэглэж ирсэн билээ. Энэхүү уламжлалаас санаа авч бүх хүчирхэг эмэгтэйчүүддээ зориулан “ХАТАН& загвараа ШИНЭЧЛЭН бүтээлээ.