Activity Boat


Үнэ 65,000
Өнгө
Мэдээлэл

Gone fishin’ with your first wooden toy fishing boat! The set includes a wooden boat with a removable cabin, detachable fishhook, sail, fisherman, fish, starfish, and a turtle. Children can play and place the fisherman inside the cabin. This fun fishing boat will help your children develop their imagination.

Загасчлалд модон завьтайгаа гарцгаая! Энэ тоглоом нь хөдөлгөөнт кабин, дэгээ, далбаа, загасчин, загас, од загас, яст мэлхийгээс бүрдэнэ. Загасчлах завь нь таны хүүхдийн төсөөллийг хөгжүүлэхэд туслана.

Age: 3y+, cm 5 x 12.3 x 12.7