Өлзий бүс


Өнгө
Мэдээлэл

ӨЛЗИЙ цуглуулга
Бэлэгдэл зүй өндөртэй ӨЛЗИЙ хээнээс санаа авч гангаар урласан хоёр талаар нь зүүх боломжтой эрэгтэй, эмэгтэй бүс худалдаанд гарлаа.