Хослол


Өнгө
Мэдээлэл

Хатан зоригийн билэгдэл Хувилгаан эрдэнэ хослол
Үзүүлэлт:
Ээмэг – Цагаан алт 18к, 750 сорьцтой 6,17 гр орсон.
0,96 ст 32 ширхэг алмаз орсон F өнгөтэй VS тунгалагтай
4.54 ct Хувилгаан эрдэнэ буюу Александрит чулуу орсон.
Зүүлт – Цагаан алт 18к, 750 сорьцтой 3,28 гр орсон.
0,64 ст 16 ширхэг алмаз орсон F өнгөтэй VS тунгалагтай
4.54 ct Хувилгаан эрдэнэ буюу Александрит чулуу орсон.