Хослол


Өнгө
Мэдээлэл

Өлзий хээний хослол
Өлзий хээ нь эзэндээ баяр жаргал, эд баялгийг дуудан, урт удаан наслахыг бэлэгддэг
Үзүүлэлт:
Ээмэг – Цагаан, Шар алт 18к, 750 сорьцтой 7,76 гр орсон.
1,185 ст 206 ширхэг алмаз орсон G өнгөтэй VS тунгалагтай
Бөгж – Цагаан, Шар алт 18к, 750 сорьцтой 5,32 гр орсон.
0.515 ст 46 ширхэг алмаз орсон G өнгөтэй VS тунгалагтай
Зүүлт- Цагаан, Шар алт 18к, 750 сорьцтой 3,26 гр орсон.
0,658 ст 122 ширхэг алмаз орсон F өнгөтэй VS тунгалагтай