Хуримын бөгж


Өнгө
Мэдээлэл

Монгол хуримын бөгж нь бусад орнуудын хуримын бөгжнөөс эрс ялгаатай, өөрийн гэсэн нарийн утгыг агуулдаг.
Хаан бугуйвч гэж нэрлэсний учир нь гэргийнхээ чимэг нь болж явах учир хаан бугуйвч, эмэгтэйн бөгжийг эр хүнийхээ цоморлог болж явах учир хатан сүйх гэж нэрлэжээ. Эдгээрийн аль аль нь Монгол хээний үүсэлтэй дүрснүүд юм. Үүнийг алмазан шигтгээтэй зөвхөн манайх танд санал болгож байна.
Үзүүлэлтүүд:
Хаан бугуйвч – Цагаан, Шар алт 18к, 750 сорьцтой мөн 14к 585 сорьцтой 4,5-4,8 гр орсон.
0,22 ст 42 ширхэг алмаз орсон F өнгөтэй VS тунгалагтай
Хатан сүйх – Цагаан, Шар алт 18к, 750 сорьцтой мөн 14к 585 сорьцтой 3,5-3,8 гр орсон.
0,18 ст 58 ширхэг алмаз орсон F өнгөтэй VS тунгалагтай