Тоонот гэр


Өнгө
Мэдээлэл

BAIGAL нь үндэснийхээ бахархал болсон Монгол гэрийн тооно, хана, хаалга, бүслүүрийг шижир алтаар төсөөлөн урлаж, хүн байгалийн шүтэлцэл зохицолдоог шүр, сувд, номин зэрэг үнэт чулуугаар төлөөлүүлсэн “ТООНОТ ГЭР” цуглуулгаа танилцуулж байна.