Зөгийн лаван лаа


Өнгө
Мэдээлэл

BEES WAX CANDLE
Хэмжээ Асах цаг
05см өндөртэй-50минут Үнэ: 2800
10см өндөртэй-2 цаг 30минут Үнэ: 3500
13см өндөртэй-4 цаг 50минут Үнэ: 5500
26см өндөртэй-8 цаг 30минут Үнэ: 10500