Зүүлт


Өнгө
Мэдээлэл

Гар аргаар хийгдсэн. Зэвэрдэггүй цэвэр ган метал болон байглийн цэвэр чулуун шигтгээтэй дахин давтагдашгүй загвар.