Хослол


Өнгө
Мэдээлэл

Нарны цацраг хослол
Үзүүлэлт:
Ээмэг – Шар алт 18к, 750 сорьцтой 11.21 гр орсон.
1,89 ст 208 ширхэг алмаз орсон F өнгөтэй VVS тунгалагтай
Бөгж – Шар алт 18к, 750 сорьцтой 7.32 гр орсон.
0.62 ст 88 ширхэг алмаз орсон G өнгөтэй VS тунгалагтай
Зүүлт- Шар алт 18к, 750 сорьцтой 11.84 гр орсон.
1,80 ст 204 ширхэг алмаз орсон F өнгөтэй VS тунгалагтай