Зүүлт


Өнгө
Мэдээлэл

Зогсолтгүй эргэх хүрд
Үзүүлэлт:
Энгэрийн зүүлт – Цагаан, Шар алт 18к, 750 сорьцтой 8,14 гр орсон.
0,48 ст 24 ширхэг алмаз орсон G өнгөтэй VS тунгалагтай